Αυτό το A5 είναι ένας δολοφόνος τού δρόμου δεν χαρίζει ! 7,49 και 293χλμ έξοδο !