ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ